Zmiany w Grupie Kapitałowej PROFBUD

Z dniem 1 czerwca 2021 roku nastąpiły zmiany strukturalne w Grupie Kapitałowej firmy PROFBUD – zarówno na szczeblu zarządczym, jak również w Radzie Nadzorczej. Nowymi członkami Zarządu zostali Anna Skotnicka-Ryś oraz Tomasz Kozak, związani od lat z firmą PROFBUD. Do Rady Nadzorczej dołączyli z kolei Paweł Motyl oraz Jan Wszołek.

Zmiany na szczeblu zarządczym

Wraz z końcem maja br. nastąpiło rozszerzenie składu Zarządu w spółkach operacyjnych Grupy PROFBUD i powołanie do nich nowych członków. Od 1 czerwca 2021 r. funkcję członków Zarządu objęli Anna Skotnicka-Ryś, dotychczas Prokurent i Dyrektor Działu Handlowego oraz Tomasz Kozak, dotąd przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Radca Prawny w Grupie PROFBUD.

Anna Skotnicka-Ryś związana jest z firmą PROFBUD od 2017 roku. W przedsiębiorstwie odpowiada za Dział Sprzedaży, Dział Marketingu oraz Dział Wsparcia Sprzedaży. W ramach swojej funkcji w Zarządzie będzie m.in. odpowiedzialna za rozwój Działu Handlowego Grupy. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w Eurobank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. Absolwentka Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Akademii Polonijnej w Częstochowie na kierunkach „Finanse i Bankowość”, „Administracja”. Uczestniczka licznych programów szkoleniowych związanych z zarządzaniem strategicznym oraz przywództwem m.in. ICAN Institute.

Tomasz Kozak również związany jest z Grupą PROFBUD od 2017 roku i do tej pory pełnił stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz radcy prawnego odpowiedzialnego za sprawy korporacyjne, dział nabyć, M&A oraz komercjalizację powierzchni biurowych Grupy. W ramach swojej funkcji w Zarządzie będzie m.in. rozwijał Dział Komercyjny Grupy PROFBUD jako członek Zarządu ds. Inwestycji Komercyjnych. Tomasz od lat związany jest z rynkiem prawniczym oraz rynkiem nieruchomości. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Program Management™ organizowany przez ICAN Institute we współpracy z Harvard Business Review. Zdobywał doświadczenie pracując w renomowanych kancelariach – Oleś & Rodzynkiewicz oraz WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – w działach korporacyjnym oraz fuzji i przejęć (M&A). Uczestnik szkoleń, konferencji oraz autor publikacji prawnych związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, prawem korporacyjnym oraz M&A.

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Oprócz zmian na szczeblu zarządczym, z początkiem czerwca przeobrażeniu uległa również struktura Rady Nadzorczej Grupy. Stanowisko członków Rady objęli Paweł Motyl, jeden z czołowych europejskich ekspertów w zakresie przywództwa i podejmowania decyzji, od dwudziestu lat działający w organizacjach biznesowych oraz Jan Wszołek, adwokat i doktor nauk prawnych, specjalista ds. prawa nieruchomości. Nowi członkowie Rady wspomogą działalność Grupy wiedzą oraz doświadczeniem wykorzystując bogate kompetencje w ramach swoich obszarów.

Paweł Motyl – menadżer, doradca, trener i prelegent, posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie, pracując m.in. w międzynarodowej firmie konsultingowej Hay Group. Od 2007 roku związany również z Harvard Business Review Polska i ICAN Institute, gdzie od 2014 roku pełni rolę Dyrektora Generalnego. Założyciel i zarządca Leadership Lab, jednostki realizującej unikatowe projekty rozwoju przywództwa, modelowania kultury organizacyjnej i zarządzania talentami. Pierwszy Polak kończący program trenerski McClelland Center w Bostonie oraz pierwszy, który trafił na listę TOP30 Global Gurus, w dwóch kategoriach jednocześnie: uznany za światowy nr 5 w zakresie wsparcia szybko rosnących firm oraz za nr 16 w zakresie modelowania kultury organizacyjnej. Mówca inspiracyjny posiadający certyfikat executive coacha od Marshall Goldmith Stakeholder Centered Coaching. Autor książki „Labirynt. Sztuka podejmowania decyzji”.

Dr Jan Wszołek – specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawie budowlanym. Prowadzi również postępowania sądowe i administracyjne związane z nieruchomościami oraz procesem budowalnym. Jest członkiem zespołu nieruchomości i procesu budowlanego w międzynarodowej kancelarii prawnej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia menadżerskie dla deweloperów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego poświęconych tematyce nieruchomości.

Grupa Kapitałowa PROFBUD

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej PROFBUD jest działalność deweloperska związana z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi. Inwestycje Grupy Kapitałowej realizowane są w wyodrębnionych spółkach operacyjnych. Do jej specjalizacji należy realizacja inwestycji zarówno mieszkaniowych o podwyższonym standardzie, jak i komercyjnych m.in. przestrzeni biurowych.

Grupa Kapitałowa realizuje projekty deweloperskie w oparciu o pogłębioną analizę lokalizacji, w szczególności pod kątem atrakcyjności oraz zasadności inwestycji w danych lokalizacjach. Uwzględnia również aktualne rozwiązania technologiczne w ramach realizowanych przedsięwzięć budowlanych. Spółka systematycznie poprawia swoje wyniki oraz zwiększa udział rynkowy.