Noctiluca pozyskała prawie 4 mln zł dofinansowania na rozwój technologii

Noctiluca, technologiczna spółka z branży wyświetlaczy, przygotowuje się do pierwszego komercyjnego wdrożenia autorskiego emitera OLED 3-ciej generacji (TADF) o zielonej barwie. Rozwój innowacyjnej technologii jest możliwy między innymi dzięki wsparciu ze środków publicznych – spółka pozyskała łącznie niemal 4 mln zł.

Noctiluca to jeden z trzech czołowych graczy na świecie rozwijających technologię emiterów OLED nowej generacji, czyli związków chemicznych w postaci „proszku”, które są najważniejszym elementem wyświetlaczy (telewizorów, monitorów, smartfonów, urządzeń wearables czy urządzeń VR) oraz źródeł światła (lampy). Spółka pracuje nad emiterami trzeciej i czwartej generacji – ich powszechne wdrożenie w wyświetlaczach znacząco poprawi ich jakość i komfort użytkowania. Technologią Noctiluca są zainteresowane największe koncerny z branży, a także czołowi inwestorzy w Polsce i za granicą.

– Kapitał, który Noctiluca pozyskała w ramach grantów, to bardzo istotny element finansowania spółki – to szansa na szybszy rozwój biznesu i osiąganie kolejnych kroków milowych w dziedzinie rozwoju naszej technologii. Dzięki środkom w ramach projektu NCBiR BRIdge Alfa, spółka zdobyła zainteresowanie inwestorów finansowych, którzy zdecydowali się na wejście w proces komercjalizacji startupu w obszarze nowych materiałów. – komentuje Mariusz Bosiak, prezes Noctiluca. Dodaje również, że masowa komercjalizacja emiterów OLED nowej generacji, zwłaszcza w obszarze druku (ang. Inkjet) OLEDów doprowadzi do rewolucji technologicznej i rynkowej w dziedzinie wyświetlaczy.

Rozpoczęcie działalności spółki było możliwe dzięki środkom z programu BRIdge Alfa z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Noctiluca w grudniu 2020 otrzymała także dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki w kwocie 2,3 mln zł są przeznaczane na prowadzenie prac badawczo rozwojowych. Spółka zakwalifikowała się również do europejskiego programu ActPhast wspierającego komercjalizację nauki i otrzymała 0,1 mln euro na wspólne badania ze światową instytucją badawczą. Noctiluca dzięki sprzyjającym regulacjom prawnym docelowo może optymalizować obciążenia publiczno-prawne z racji wykorzystania np. ulgi na B+R, czy IP Box.

– Cieszymy się, że nie tylko inwestorzy indywidualni, ale również instytucje publiczne wierzą w rozwój naszej technologii, czego dowodem są przyznane granty. W planach mamy pozyskanie kolejnych dofinansowań – już teraz czekamy na rozstrzygnięcie wniosków dotacyjnych na kwotę 4 mln zł. Noctiluca to innowacyjna spółka z obszaru nowych materiałów wywodzących się z chemii organicznej, która zapewnia zatrudnienie wyjątkowo utalentowanej kadrze badawczo-rozwojowej, która w przeciwnym razie znalazłaby zatrudnienie zapewne u naszej konkurencji w Niemczech – dodaje Krzysztof Czaplicki, członek zarządu, inwestor i dyrektor operacyjny Noctiluca.

Według Absolute Reports oraz Display Supply Chain Consultants (DSCC) Noctiluca konkuruje z globalnymi graczami takimi jak: Idemitsu (kapitalizacja ponad 630 mln USD), CYNORA (wycena ponad 200 m USD), Kyulux (wycena ponad 200 m USD) i Universal Display Corporation (kapitalizacja ponad 11.2 miliarda na Nasdaq).

-„Grantowalność spółki” była istotnym elementem mitygowania ryzyka inwestycyjnego w projekcie, który z racji swojego zaawansowania technologicznego przedstawiał kolosalne wyzwanie dla inwestora finansowego na etapie due diligence. To właśnie możliwość mobilizacji finansowania publicznego na etapie zakładania spółki, jak i w kolejnych jej etapach rozwoju, ułatwiła nam podjęcie decyzji związanej z wejściem kapitałowym do Noctiluca – Michał Chabowski, Partner w Rubicon Partners, pierwszego funduszu inwestycyjnego w akcjonariacie Noctiluca