Nawet 300 programistów i inżynierów. Tyle osób w 2021 roku chce zatrudnić ALTEN

ALTEN Polska prowadzi biura w pięciu miastach na terenie kraju. Łącznie oddziały zatrudniają ponad sześćset osób z czego ponad pięćset to inżynierowie i specjaliści IT zajmujący się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla klientów z różnorodnych branż. Dwieście osób dołączyło do firmy w zeszłym roku, pomimo epidemii i rosnącej trudności z pozyskaniem wysokiej klasy specjalistów. W nadchodzących miesiącach firma nie zamierza spowalniać tempa rozwoju.

ALTEN Polska jest częścią francuskiej grupy ALTEN, obecnej w dwudziestu ośmiu krajach i zatrudniającej na koniec 2020 niemal 34000 osób. Polski oddział obsługuje klientów działających na terenie naszego kraju.

Strategia oparta na współpracy wyłącznie z klientem lokalnym, daje jasny kontekst biznesowy oraz płaszczyznę tworzenia relacji podnoszącej efektywność samego biznesu. Poszczególne oddziały są w dużej mierze niezależne, co w żaden sposób nie przeszkadza w transferowaniu wiedzy i najlepszych praktyk technologicznych czy biznesowych. Dzięki temu nie tylko dywersyfikujemy posiadaną wiedzę i doświadczenia, ale przede wszystkim możemy w każdym kraju obsługiwać klientów – lokalnych liderów branż. Stanowi to również wartość dodaną dla naszych pracowników. Takie podejście sprawdziło się w 2020 roku, w którym elastyczność biznesowa i zrównoważony rozwój pozwoliły osiągnąć rekordowe wyniki i znacznie powiększyć zespół ekspertów ALTEN – stwierdza Paweł Zieliński, Marketing & Communication Officer w ALTEN Polska.

Praca przy innowacjach czeka na specjalistów

Utrzymanie dobrych wyników finansowych i rosnący popyt na usługi IT oraz inżynieryjne oferowane przez ALTEN pozwalają optymistycznie patrzeć na nadchodzące miesiące i planować zwiększanie zatrudnienia o kolejnych specjalistów. Plany firmy zakładają wzrost nie mniejszy niż w ubiegłym roku, czyli zatrudnienie nawet 300 kolejnych specjalistów. Jak podkreśla Ewa Brożek, Business Unit Director z ALTEN Polska:

Wbrew początkowym obawom, zapotrzebowanie na programistów i inżynierów nie spada. Deficytowe dotychczas „dobro” staje się jeszcze trudniej dostępne.

Wskazuje też, że praca w ALTEN to dla programistów, menedżerów projektu, analityków i inżynierów możliwość współtworzenia rozwiązań, które wyznaczają trendy na rynku. W portfolio firmy znajdują się projekty z zakresu systemów dla sektora bankowego, cyber bezpieczeństwa i smart home, multimediów, sieci, telekomunikacji, clean technology również w branżach kolejowej i lotniczej oraz automatyzacji przemysłu.

Coraz więcej firm chce korzystać z konsultingu technologicznego

Jedną z usług oferowanych przez ALTEN jest konsulting inżynieryjny który zyskuje coraz większą popularność, między innymi wśród firm wprowadzających na rynek innowacyjne produkty. Zalicza się do niego zarządzanie projektami, badania i konceptualizacja, prototypowanie, rozwój oprogramowania oraz testy. Zalety modelu stają się wyjątkowo widoczne w kontekście trwającej pandemii, która przyspiesza digitalizację organizacji, procesów wewnętrznych czy modelu sprzedaży celem zapewnienia ciągłości biznesowej. Presja czasu i konkurencji powoduje, że w krótkim czasie koniecznością staje się budowanie zespołów specjalistów, którzy zaprojektują i wdrożą innowacje w relatywnie krótkim czasie. Dla sporej grupy firm, to jedyna droga umożliwiająca utrzymanie i rozwój w pożądanym tempie.

Konsulting umożliwia wypracowanie odpowiedzi na pytania i problemy, nietypowe, pojawiające się po raz pierwszy, a z którymi stykają się przedsiębiorstwa potrzebujące nowych technologii lub stojące przed wyborem najbardziej efektywnej ścieżki rozwoju produktu i usług. To jest ta wartość dodana, którą wspieramy naszych klientów – mówi Ewa Brożek, Business Unit Director z ALTEN Polska.