Czym jest split payment?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności to narzędzie przeznaczone do walki z wyłudzeniami podatku VAT. Jego celem jest zwiększenie dochodów budżetu państwa. W niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe, w wielu sytuacjach jednak wciąż jest dobrowolne. Na czym dokładnie polega split payment? Podpowiadamy.

Na czym polega split payment?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność zrealizowana przez nabywcę przelewem nie trafia w całości na rachunek odbiorcy, tylko zostaje podzielona na kwotę netto i podatek VAT. Ta pierwsza wartość zostaje przesłana na rachunek odbiorcy, druga z kolei na jego rachunek VAT, który jest tworzony przez bank automatycznie jako dodatkowe konto do rachunku związanego z działalnością gospodarczą.

Obowiązkowy split payment wprowadzono 1 listopada 2019 roku. Mechanizm ten trzeba zastosować w przypadku, kiedy spełnionych jest jednocześnie kilka warunków. Pierwszym z nich jest limit transakcji gotówkowych. Split payment trzeba wykorzystać w sytuacji, kiedy wartość brutto transakcji wynosi co najmniej 15 000 zł. Dodatkowo obie strony muszą płatnikami VAT, a faktura dotyczyć pozycji wymienionej w wykazie towarów i usług w załączniku 15 do ustawy o podatku VAT. 

Dowolny split payment 

Chociaż w pewnych sytuacjach mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy, to wciąż w większości przypadków zastosowanie split payment jest dobrowolne. Decyzję o podziale płatności podejmuje nabywca. Sprzedawca może jednak zastrzec, że nie chce stosować tej metody w sytuacji, kiedy sprzedaż nie jest objęta obowiązkowym MPP. 

Mechanizmu podzielonej płatności nie mogą stosować osoby nieprowadzące swojej działalności gospodarczej, a więc będące konsumentami, rozliczające się gotówką lub kartą oraz przedsiębiorcy otrzymujący faktury bez kwoty podatku VAT 

Jak działa mechanizm podzielonej płatności?

Transakcje, które są objęte obowiązkowym split payment muszą być realizowane przez rachunki rozliczeniowe w banku lub SKOK-u, przypisane do konkretnej działalności gospodarczej. Takie numery powinny widnieć w wykazie podatników VAT. Jeżeli więc nasz kontrahent znajduje się w tym zestawieniu, możemy zapłacić za fakturę, stosując mechanizm podzielonej płatności.

W przypadku obowiązkowego MPP kupujący wybiera komunikat przelewu i przesyła pieniądze, a bank automatycznie dzieli płatność na netto i podatek VAT. Z kolei w przypadku dobrowolnego MPP to kupujący decyduje, czy korzysta z MPP, czy też nie. Jeżeli nie, sprzedawca otrzymuje na swój rachunek kwotę brutto, jeśli tak, kupujący musi wybrać odpowiedni komunikat i wykonać przelew, a bank automatycznie podzieli tę kwotę na netto i podatek VAT.